Navigacija

Arhiva vesti i saopštenja

Obaveštenje pružaocima medijskih usluga o modifikovanom spotu "Besplatna dodela STB uređaja"

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30. oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje. Tema spota je besplatna dodela STB uređaja. Izmena se odnosi na navođenje roka za prijavu, koji je u modifikovanom spotu izostavljen.

Usvojeni konačni tekstovi predloga pravilnika

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 21.01.2015. godine usvojio konačan tekst tri predloga pravilnika: Predlog pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, Predlog pravilnika o načinu izricanja mera pružaocima usluga i Predlog pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost.

 

Održana 150. redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije

Zbog izjava voditeljke emisije Opasnice na Nacionalnoj Happy TV, Maje Nikolić, u kojima se na neprimeren način govori o pripadnicima gej populacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije na današnjoj sednici koja je održana u Beogradu, pokrenuo je postupak za izricanje mera pružaocu medijskih usluga Nacionalne Happy TV.

Igrani spot - Digitalizacija je stigla

Medijski javni servis Srbije u okviru informativno-promotivnih aktivnosti o procesu prelaska sa analogne na digitalnu televiziju počeo je emitovanje spota ”Digitalizacija je stigla!” Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

 

Preuzmite igrani spot - Digitalizacija je stigla.

Obaveštenje emiterima povodom medijske kampanje o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje

Na inicijativu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj 30.oktobra 2014. godine, doneo odluku da se svi pružaoci medijskih usluga koji terestrijalno emituju program obaveste o medijskoj kampanji i njihovoj ulozi u informisanju i podizanju nivoa znanja građana Republike Srbije o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje.

Odgovor predsednika Saveta Regulatornog tela za elektronske medije na navode u dnevnom listu Blic

Dnevni list Blic


Odgovornom uredniku


Kao nosilac javne funkcije svestan sam da sam , po članu 8. Zakona o javnom informisanju i medijima, dužan da trpim iznošenje kritičkih mišljenja o svom radu. Medjutim, ne i da trpim iznošenje neistina, ili kako se to u našem narodu konkretnije kaže, laži. Zato, na osnovu člana 83. Zakona o javnom informisanju i medijima kao lice na koje se odnosi informacija koju ste objavili u dnevnom listu Blic, dana 28.10.2014. godine na naslovnoj strani i na strani 11 zahtevam pravo na odgovor.

STUPIO NA SNAGU ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA

U skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 83/14), koji je stupio na snagu 13.08.2014, Republička radiodifuzna agencija promenila je naziv u:

 

REGULATORNO TELO ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Trg Nikole Pašića 5
11000 Beograd

Smanjenje naknade emiterima sa poplavama ugroženih područja

Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici održanoj dana 23. juna 2014. godine godine doneo je odluku da se smanji visina naknade u visini od 99% emiterima kojima je Agencija izdala dozvolu za emitovanje televizijskog i/ili radio programa za područje regiona i lokalna, a čije se sedište i/ili studio nalazi na područjima ugroženim od poplava.

Obaveštenje za emitere u Inicijalnoj mreži

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija obavestilo je Republičku radiodifuznu agenciju da su se sve nadležne institucije složile sa predlogom liste programa emitera koji mogu biti dostupni u Inicijalnoj mreži za testiranje emitovanja digitalnog TV signala, a koju je utvrdio Savet RRA na sednici održanoj dana 11. juna 2014. godine.

U skladu sa navednim, pozivamo emitere koji imaju dozvolu za emitovanje televizijskog programa na području regiona, a koji se nalaze na Listi u prilogu, da se jave Javnom preduzeću „Emisiona tehnika i veze“, kako bi se izvršile sve neophodne tehničke i komercijalne pripreme, za ulazak emitera u Inicijalnu mrežu.