Navigacija

Vesti

U Beogradu će 30-31- oktobra biti održana VIII Konferencija Crnomorskog foruma regulatornih tela (BRAF). Organizator Konferencije je Sekretarijat BRAF-a, sa sedištem u Ankari, a domaćin je Regulatorno telo za elektronske medije. Konferenciju će u...

Upravni odbori RTS i RTV kompletni

Savet Regulatornog tela za elektronske medije, na sednici održanoj 29. septembra 2017. godine, izabrao je na dva upražnjena mesta u Upravnom odboru Radio-televizije Srbije, između više kandidata, Zorana Panovića, diplomiranog politikologa – novinara, i ...

Sednice

  • rirm
  • ratel
  • min trgovine
  • ministarstvo kulture
  • braf
  • cerf