Navigacija

Vesti

Gordana Suša je dokazala jednu važnu stvar:

Da su priučenost i znanje na pola, idealni za lični PR, pogotovo onaj u kojem nekoga treba da zaseniš prostotom i ubediš ga da si, kobajagi, stručnjak, te da ti, shodno tome, treba verovati, šta god da kažeš. Zbog toga joj je gotovo smešno odgovarati.I to na bukvalno sve što je napisala, a što počinje ingenioznom tvrdnjom da je Frojd otkrio “da je sanjanje, tzv. REM faza sigurnosni ventil za podsvesne želje”.
Stvarno da zaseniš. Svakoga ko ne zna da sanjanje nije nikakva “REM faza”, već da je REM samo jedna od faza sanjanja, a ima ih, na žalost Gordane Suše, više.

G. Suša, bivša članica Saveta Regulatornog tela u punom mandatu, u svoje vreme, uredno je glasala za sve odluke tog istog tela. Te odluke su, inače, postavile deo današnjeg  regulatornog „okruženja“ za rad elektronskih medija. Uzgred, a ne manje važno, tada joj nije smetao način rada Regulatornog tela, njegovo ustrojstvo niti odluke. Toliko je bila zadovoljna njihovim (svojim) radom da je dočekala i poslednji dan i poslednju naknadu na mestu člana Saveta. Tada nije ispoljila  ni trunku nezadovoljstva, još manje revolta, koji je, u to vreme, mogla da artikuliše na mnogo načina tokom sednica i mimo sednica Saveta, pa sve do podnošenja ostavke na mesto člana tog tela. Ili to nije učinila da bi danas svaka njena konstatacija neupućenim delovala  ozbiljnije, a onim drugim, na žalost, komičnije.
Ono što se ne spominje a vidljivo je iz navoda G. Suše je apsolutno i tužno neznanje o radu Regulatornog tela u periodu u kom je bila član Saveta, u vreme kada je, valjda, radila na interakciji građana i medija?

Dopuna Javnog konkursa za pružanje usluge televizijskog emitovanja i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa objavljena je dana 11.05.2018. godine u Službenom glasniku RS, br. 37.

Nakon objavljivanja Dopune Javnog konkursa, rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je do dana 10. jula 2018. godine.

Sednice

  • rirm
  • ratel
  • epra
  • braf
  • cerf