Навигација

Вести

Имајући у виду честа питања и захтеве оператeра у вези са Листом телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма, Савет РЕМ-a сматра да је потребно отклонити недоумице које су поводом објављивања ове Ли...

                                                                                                                                                                                        

Седнице

  • РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ И МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ
  • ТВ ознаке
  • RIRM
  • RATEL
  • EPRA
  • BRAF
  • CERF