Навигација

Вести

Г. Суша, бивша чланица Савета Регулаторног тела у пуном мандату, у своје време, уредно је гласала за све одлуке тог истог тела. Те одлуке су, иначе, поставиле део данашњег  регулаторног „окружења“ за рад електронских медија. Узгред, а не мање важно, тада јој није сметао начин рада Регулаторног тела, његово устројство нити одлуке. Толико је била задовољна њиховим (својим) радом да је дочекала и последњи дан и последњу накнаду на месту члана Савета. Тада није испољила  ни трунку незадовољства, још мање револта, који је, у то време, могла да артикулише на много начина током седница и мимо седница Савета, па све до подношења оставке на место члана тог тела. Или то није учинила да би данас свака њена констатација неупућеним деловала  озбиљније, а оним другим, на жалост, комичније.
Оно што се не спомиње а видљиво је из навода Г. Суше је апсолутно и тужно незнање о раду Регулаторног тела у периоду у ком је била члан Савета, у време када је, ваљда, радила на интеракцији грађана и медија?

Допуна Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса објављена је дана 11.05.2018. године у Службеном гласнику РС, бр. 37.

Након објављивања Допуне Јавног конкурса, рок за подношење пријава на Јавни конкурс је до дана 10. јула 2018. године.

Јавни конкурс за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса објављен је дана 27.04.2018. године у Службеном гласнику РС, бр. 31.

Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је до дана 26. јуна 2018. године.

На 303. ванредној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије донета је одлука о објављивању Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса.

У закључку „Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторног тела за електронске медије“ Државне ревизорске институције наводи се да „На основу наведеног у складу са одредбама члана 40. Закона о Државној ревизорској институцији и члана 37. Пословника Државне ревизорске институције, оцењујемо да субјект ревизије не крши обавезу доброг пословања.

Седнице

  • rirm
  • ratel
  • epra
  • braf
  • cerf