Навигација

Вести

У Београду ће 30-31- октобра бити одржана VIII Конференција Црноморског форума регулаторних тела (BRAF). Организатор Конференције је Секретаријат BRAF-a, са седиштем у Анкари, а домаћин је Регулаторно тело за електронске медије. Конференцију ће у...

На основу члана 106. Закона о електронским медијима ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14 и 6/16), Савет Регулаторног тела за електронске медије је на седници одржаној 10.10.2017. године донео Листу телевизијских програма за које је предвиђен обавезан пренос као мера заштите медијског плурализма.

Савет Регулаторног тела за електронске медије, на седници одржаној 29. септембра 2017. године, изабрао је на два упражњена места у Управном одбору Радио-телевизије Србије, између више кандидата, Зорана Пановића, дипломираног политиколога – новинара, и ...

Након саопштења Регулатора о доследној примени члана 84. и 100. Закона о електронским медијима јавили су се бројни пружаоци медијских услуга незадовољни брзином примене наведених чланова закона.  Савет Регулатора је принуђен, у циљу правилне примене...

Седнице

  • rirm
  • ratel
  • min trgovine
  • ministarstvo kulture
  • braf
  • cerf