Навигација

Вести

На основу одлуке Савета са 303. ванредне седнице, Регулаторно тело објављује текст Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса.

На 303. ванредној седници Савета Регулаторног тела за електронске медије донета је одлука о објављивању Јавног конкурса за пружање услуге телевизијског емитовања и медијске услуге радија путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса.

У закључку „Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Регулаторног тела за електронске медије“ Државне ревизорске институције наводи се да „На основу наведеног у складу са одредбама члана 40. Закона о Државној ревизорској институцији и члана 37. Пословника Државне ревизорске институције, оцењујемо да субјект ревизије не крши обавезу доброг пословања.

На седници одржаној дана 14. марта 2018. године, Савет Регулаторног тела за електронске медије усвојио је годишње извештаје о испуњавању законских и програмских обавеза две јавне медијске установе (ЈМУ РТС и ЈМУ РТВ), као и комерцијалних ТВ пружаоца ме...

Седнице

  • rirm
  • ratel
  • epra
  • braf
  • cerf