Навигација

Одлуке о издавању дозвола

Регулаторно тело за електронске медије на основу члана 92. Закона о електронским медијим издаје дозволу којом се стиче право пружања услуге телевизијског емитовања, као и медијске услуге радија, путем терестричког аналогног, односно дигиталног преноса на основу спроведеног јавног конкурса који расписује Регулатор у складу са законом.

Пре расписивања јавног конкурса, Регулатор прибавља податке:

Регулатор доноси ближа правила којима се утврђују минимални услови које морају испунити подносиоци пријава на јавни конкурс, односно имаоци дозволе за пружање медијске услуге: технички, организациони и програмски.

Оглас којим се расписује јавни конкурс за издавање дозвола објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” и веб-сајту Регулатора.

Регулатор објављује листу лица која су стекла право на пружање медијске услуге, на начин на који је објављен оглас за јавни конкурс.

Када регулаторно тело за електронске комуникације достави Регулатору дозволу за коришћење радио-фреквенције, односно после достављања Регулатору уговора о приступу мултиплексу, Регулатор издаје дозволу за пружање медијске услуге која се уписује у Регистар медијских услуга који Регулатор води и редовно ажурира.

Back to top