Навигација

Изречене мере

Регулатор може пружаоцу медијске услуге изрећи опомену, упозорење, привремену забрану објављивања програмског садржаја односно може му одузети дозволу, због повреде обавеза које се односе на програмски садржај, као и због повреде услова који су садржани у дозволи или одобрењу за пружање медијске услуге у складу са одредбама овог закона.

Опомена се изриче пружаоцу медијске услуге који изврши повреду обавезе из Закона о електронсик медијима. 

Упозорење се изриче пружаоцу медијске услуге који изврши тешку повреду обавезе из Закона о електронсик медијима. 

Привремена забрана објављивања програмског садржаја изриче се пружаоцу медијске услуге који изврши нарочито тешку повреду обавезе из Закона о електронсик медијима.

Изречене мере се уписују у Регистар медијских услуга.

Изречена мера опомене и упозорења брише се из Регистра медијских услуга у року од две године од дана њеног изрицања и након тога не може се узимати у обзир приликом сваког следећег изрицања мере у поступку који је покренут након брисања мере упозорења из Регистра медијских услуга.

Опомена

Радио Гуча 87,7

Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге КРУНА, Јежевица

Опомена

Радио Круна 89,6

Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг и техничко пословне услуге КРУНА, Јежевица

Опомена

ТВ Галаксија 32

ТЕЛЕВИЗИЈА ГАЛАКСИЈА 32 д.о.о., Чачак

Опомена

ТВ Галаксија 32

ТЕЛЕВИЗИЈА ГАЛАКСИЈА 32 д.о.о., Чачак

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

Упозорење

ТВ Пинк

PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

Привремено забрана

Радио Пулс Гроцка 88,7 и 103,4

Предузеће за производњу, трговину и услуге CONTEXT д.о.о., Гроцка

Опомена

ТВ Инфо 24 плус

Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК-КОМЕРЦ д.о.о., Горњи Милановац

07-237/21-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Радио Новости 104,7

РАДИО НОВОСТИ д.о.о., Београд

07-270/21/5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-1518/20/21-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Инфо 24 плус

Предузеће за производњу, промет и услуге КЛИК-КОМЕРЦ д.о.о., Горњи Милановац

07-1902/20/21-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-1583/20/21-4 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд

07-587/20/21-18 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Пинк

PINK MEDIA GROUP друштво са ограниченом одговорношћу, Београд

07-1377/20-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Привремено забрана

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд

Привремено забрана

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

Упозорење

ТВ Панчево

РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО д.о.о., Панчево

07-981/20-8 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Шабац

Радиодифузно предузеће РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШАБАЦ д.о.о., Шабац

07-819/20-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

ТВ Студио Б

Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд

07-978/20-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-898/20-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-810/20-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Привремено забрана

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд

05-2293/19/20-9 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

ТВ Крагујевац

Привредно друштво РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ д.о.о. Крагујевац

05-2316/19/20-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV д.о.о., Београд

07-1247/19-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Back to top