Навигација

Одлуке Управног суда

• Пресуда Управног суда II-3 У.1206/07 од 15.11.2018. године по тужби РТВ Царичин град д.о.о. Лебане ради поништаја решења Савета 08-2419/16-6
• Пресуда Управног суда 6 У. 10899/16 од 25.10.2018. године по тужби ТВ Метрополис д.о.о. Београд ради поништаја решења Савета 05-1711/16-2
• Пресуда Управног суда I-1 У.15140/15 од 27.06.2018. године по тужби Алфа продукција д.о.о. Ужице ради поништаја закључка Савета 08-1862/11/15-66
• Пресуда Управног суда III-7 У.9524/15 од 11.05.2018 године по тужби Центар за афирмацију Ашкалија, Нови Сад ради поништаја закључка Савета РК-Л 31/14/15-7
• Пресуда Управног суда III-8 У.7636/15 од 08.03.2018. године по тужби Santos Comerce doo, Зрењанин ради поништаја решења Савета 02-445/15-16
• Пресуда Управног суда 17 У.2952/14 од 09.06.2017. године по тужби Interspeed а.д. Београд радио поништаја решења Савета 08-686/12/14-15
• Пресуда Управног суда I-4 У.6533/14 од 18.11.2016. године по тужби Оп Топ ИТД д.о.о. Топола радио поништаја решења Савета К-РЛ 3830-13/14
• Решење Управног суда I-1 У.10428/13 од 6. априла 2016. године по тужби Мешихата исламске заједнице у Србији, Нови Пазар ради поништаја решења Савета ЈК-РЛ 27/12/13-3
• Решење Управног суда III-7 У.879/16 од 22.01.2016. године по тужби Радио Сомбор у стечају, Сомбор ради поништаја решења Савета 05-1341/15-11 
• Пресуда Управног суда 4. У.18493/13 од 17.12.2015. године по тужби RTV Avax д.о.о. Лазаревац ради поништаја решења Савета ЈК-РЛ 2284/13-13 
• Пресуда Управног суда 4. У.18639/13 од 17.12.2015. године по тужби Радио Торнадо FM д.о.о.Лазаревац ради поништаја решења Савета ЈК-РЛ 2284/13/12 
• Пресуда Управног суда III-11 У.109/13 од 08.09.2014. године по тужби Канал 9 д.о.о. Нови Сад ради поништаја решења Савета 05-2233/12-6 
• Пресуда Управног суда I-3 У.427/14 од 19.09.2014. године по тужби Алфа продукција д.о.о. Ужице ради поништаја закључка Савета 08-1862/11/13-41 
• Пресуда Управног суда I-12 У.13236/12 од 10.11.2014. године по тужби Јединство а.д. Нови Пазар ради поништаја решења Савета 05-136/12-10 
• Пресуда Управног суда II-1 У.2784-14 од 04.0.62015. године по тужби Freeradio Link radio д.о.о. Ниш ради поништаја закључка Савета 08-2723/13-3 
• Пресуда Управног суда I-2 У.5848/14 од 25.09.2015. године по тужби Ecomax Mirko Stančić pr, Врњачка Бања ради поништаја решења Савета 05-1362/10/14-10 
• Решење Управног суда 21. У.16139/13 од 28.07.2015.године по тужби GMC-Trade д.о.о. Лазаревац ради поништаја решења Савета ЈК-РБ 8/12/13-7
• Пресуда Управног суда I-4 У.2475/13 од 23.07.2015.године по тужби Цип д.о.о. Краљево ради поништаја решења Савета 05-550/10/13-4