Навигација

Одлуке о одузимању дозвола

 

 

ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ  ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

У складу са чланом 80. став 1. Закона о елеконским медијима ималац дозволе не може да буде: 1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе 2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су средства у целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 3) политичка странка

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 88. став 1. дозвола се издаје на период од осам година. (протек периода важења дозволе)

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Радио Зрењанин, Зрењанин-Радио Зрењанин 70/2007-3
 2. Радио Сомбор а.д. Сомбор-Радио Сомбор 73/2007-2
 3. Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о. Алексинац-ТВ Алт 78/2008-3
 4. Телевизија Блаце доо, Блаце-ТВ Блаце 79/2008-2
 5. Установа центар културе босилеград, Босилеград-ТВ Босилеград 80/2008
 6. Јавно предузеће Бела Паланка, Бела Паланка-Радио Бела Паланка 171/2008-3
 7. РТВ Алди д.о.о. Прешево-Радио Алди 95,9 186/2008-3
 8. Визија д.о.о. Нови Пазар-Радио АС Нови Пазар 194/2008-3
 9. Беоцедип д.о.о. Београд-Радио Стари Рас 199/2008-3
 10. Пек-тон д.о.о. Кучево-Радио Звижд 208/2008
 11. РТВ Сокобања а.д. Ниш-Радио Сокобања 90,5 211/2008-2
 12. Радио 216 д.о.о. Банатско Карађорђево-Радио 216 262/2008-2
 13. Културни центар Општине Беочин, Беочин-Радио Беочин 266/2008
 14. Установа за културу, образовање и информисање културно информативни центар Младост, Футог-Радио Футог 267/2008-1
 15. Установа за културу, образовање и информисање културно-информативни центар, Кисач-Радио Кисач 269/2008-1
 16. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Пландиште-Радио Марија Баната 370/2008-1
 17. Културно информативни центар Лукијан Мушицки, Темерин-Радио Темерин 403/2008
 18. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Лесковац-Радио Марија Лесковац 182/2008-1
 19. Спектри Јетон Исмали и ортаци о.д. Бујановац-ТВ Спектри 406/2009-2
 20. ЈИП Радио телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка-ТВ Бап  415/2009-2
 21. Радио Лим д.о.о. Прибој-Радио Лим 345/2008-2

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску услугу

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако је пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида дошло због више силе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 2. Закона о електронским медијима издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 99. Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи уколико регулаторно тело надлежно за област електронских комуникација, односно оператор мултиплекса повуче образац за коришћење радио фреквенције односно раскине уговор

Пружалац терестријалне медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује програм

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 3) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација, поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од разлога предвиђених тим законом

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Штампа, радио и филм-у ликвидацији, Бор-Радио Бор 61/2007-2
 2. Карловачка радиотелевизија д.о.о. Сремски Карловци-Карловачки радио 273/2008
 3. Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Телевизија Беседа 139/2008-1
 4. Телевизија православне Епархије Жичке Логос, Трстеник-ТВ Логос 158/2008-1
 5. Мипос д.о.о. Београд-МИП Радио 22/2006-3
 6. Bubonja Junior d.o.o. Ljig-Bubonja radio 426/2009
 7. Салдо Лидија Станковић предузетник, Ниш-Радио Салдо 439/2009-1

У складу са чланом 61. став 1. тачка 4) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер није започео емитовање програма у прописаном року

Пружалац терестријалне медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 6) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на који је издата ако је емитер без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању дужем од 30 дана или 60 дана са прекидима у току календарске године

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61 .став 1. тачка 8) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер непоштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер, и поред изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 41. став 1. Закона о радиодифузији престаје да важи дозвола за емитовање програма због престанка постојања правног лица

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 40 Закона о радиофифузији

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге: