Навигација

Одлуке о одузимању дозвола

 

 ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

 

ПРУЖАОЦИ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ  ПРЕСТАЛА ДА ВАЖИ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗДАТЕ

У складу са чланом 80. став 1. Закона о елеконским медијима ималац дозволе не може да буде: 1) Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе 2) привредно друштво, установа или друго правно лице чија су средства у целини или делом у јавној својини, односно чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 3) политичка странка

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 88. став 1. дозвола се издаје на период од осам година. (протек периода важења дозволе)

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Радио Зрењанин, Зрењанин-Радио Зрењанин 70/2007-3
 2. Радио Сомбор а.д. Сомбор-Радио Сомбор 73/2007-2
 3. Јавно новинско-издавачко, радио-дифузно и ТВ предузеће Реч радника са п.о. Алексинац-ТВ Алт 78/2008-3
 4. Телевизија Блаце доо, Блаце-ТВ Блаце 79/2008-2
 5. Установа центар културе босилеград, Босилеград-ТВ Босилеград 80/2008
 6. Јавно предузеће Бела Паланка, Бела Паланка-Радио Бела Паланка 171/2008-3
 7. РТВ Алди д.о.о. Прешево-Радио Алди 95,9 186/2008-3
 8. Визија д.о.о. Нови Пазар-Радио АС Нови Пазар 194/2008-3
 9. Беоцедип д.о.о. Београд-Радио Стари Рас 199/2008-3
 10. Пек-тон д.о.о. Кучево-Радио Звижд 208/2008
 11. РТВ Сокобања а.д. Ниш-Радио Сокобања 90,5 211/2008-2
 12. Радио 216 д.о.о. Банатско Карађорђево-Радио 216 262/2008-2
 13. Културни центар Општине Беочин, Беочин-Радио Беочин 266/2008
 14. Установа за културу, образовање и информисање културно информативни центар Младост, Футог-Радио Футог 267/2008-1
 15. Установа за културу, образовање и информисање културно-информативни центар, Кисач-Радио Кисач 269/2008-1
 16. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Пландиште-Радио Марија Баната 370/2008-1
 17. Културно информативни центар Лукијан Мушицки, Темерин-Радио Темерин 403/2008
 18. Информативно-издавачки центар католичке цркве Радио Марија, Лесковац-Радио Марија Лесковац 182/2008-1
 19. Спектри Јетон Исмали и ортаци о.д. Бујановац-ТВ Спектри 406/2009-2
 20. ЈИП Радио телевизија Бачка Паланка, Бачка Паланка-ТВ Бап  415/2009-2
 21. Радио Лим д.о.о. Прибој-Радио Лим 345/2008-2

У складу са чланом 89. став 1. тачка 1 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац медијске услуге у писаном облику обавести Регулатора да више не намерава да пружа медијску услугу

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 1. тачка 4 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако је пружалац медијске услуге, прекинуо пружање медијске услуге у трајању дужем од 30 дана непрекидно или 60 дана са прекидима у току календарске године, осим ако је до прекида дошло због више силе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 1. тачка 8 Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако пружалац ни у накнадном примереном року не измири обавезу плаћања накнаде за пружање медијске услуге

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 89. став 2. Закона о електронским медијима издата дозвола престаје да важи престанком физичког или правног лица које је ималац дозволе

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 99. Закона о електронским медијима дозвола престаје да важи уколико регулаторно тело надлежно за област електронских комуникација, односно оператор мултиплекса повуче образац за коришћење радио фреквенције односно раскине уговор

Пружалац терестријалне медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер у писаној форми обавести Агенцију да више не намерава да емитује програм

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 3) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако регулаторно тело надлежно за област телекомуникација, у складу са одредбама посебног закона којим се уређује област телекомуникација, поништи издату дозволу за радиодифузну станицу због наступања неког од разлога предвиђених тим законом

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. ЈП Штампа, радио и филм-у ликвидацији, Бор-Радио Бор 61/2007-2
 2. Карловачка радиотелевизија д.о.о. Сремски Карловци-Карловачки радио 273/2008
 3. Епархија бачка Српске православне цркве, Нови Сад-Телевизија Беседа 139/2008-1
 4. Телевизија православне Епархије Жичке Логос, Трстеник-ТВ Логос 158/2008-1
 5. Мипос д.о.о. Београд-МИП Радио 22/2006-3
 6. Bubonja Junior d.o.o. Ljig-Bubonja radio 426/2009
 7. Салдо Лидија Станковић предузетник, Ниш-Радио Салдо 439/2009-1

У складу са чланом 61. став 1. тачка 4) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер није започео емитовање програма у прописаном року

Пружалац терестријалне медијске услуге:

 1. Радио Дунавац Драгиша Живановић предузетник, Голубац-Радио Дунавац 1812/09
 2. Delta Media d.o.o. Pančevo-Antena radio 913/08
 3. Акционарско друштво радио-телевизија Крајина, Неготин-ТВ Крајина 1728/09

У складу са чланом 61. став 1. тачка 6) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на који је издата ако је емитер без оправданог разлога, прекинуо емитовање програма у трајању дужем од 30 дана или 60 дана са прекидима у току календарске године

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61 .став 1. тачка 8) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер непоштује услове предвиђене дозволом за емитовање програма

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 61. став 1. тачка 9) Закона о радиодифузији дозвола за емитовање програма престаје да важи и пре истека времена на које је издата ако емитер, и поред изречене опомене у писаној форми, не измири обавезу плаћања накнаде за дозволу за емитовање програма

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 41. став 1. Закона о радиодифузији престаје да важи дозвола за емитовање програма због престанка постојања правног лица

Пружалац терестријалне медијске услуге:

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге:

У складу са чланом 40 Закона о радиофифузији

Пружалац кабловске, интернет и ИПТВ медијске услуге: