Navigacija

TV Lotel Plus

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Lotel Plus
Naziv pružaoca medijske usluge LOTEL PLUS d.o.o. Loznica
Broj dozvole K204
Datum 29. jun 2015.
Matični broj 20430052
PIB 105652487
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 2, Loznica
Telefon 015/882-227
Faks 015/882-227
Elektronska pošta lotel@verat.net
Veb sajt www.lotel.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Žarko Mandić
Glavni i odgovorni urednik Dragan Mandić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragan Mandić-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 26. jun 2015. — 26. jun 2023.
Back to top