Навигација

ТВ Суботица

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Суботица
Назив пружаоца медијске услуге VTV доо, Суботица
Број дозволе К221-2
Датум 30. новембар 2018.
Матични број 21049883
ПИБ 108696732
Седиште и адреса правног лица Аресенија Чарнојевића 3, Суботица
Телефон 024/670-730, 069/1498-200
Факс 024/670-730
Електронска пошта rtvcity@eunet.rs
Веб сајт -
Овлашћено лице за заступање Драгана Стефановић
Главни и одговорни уредник Владан Стефановић
Власничка структура ПМУ 1.Весна Бабић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 28. децембар 2015. — 28. децембар 2023.