Навигација

Радио Фокус

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Фокус
Назив пружаоца медијске услуге Holding kompanija INTERSPEED ад, Београд
Број дозволе 9/2006-2
Датум 20. децембар 2008.
Матични број 07739141
Седиште и адреса правног лица Патријарха Димитрија 11, Београд
Овлашћено лице за заступање Миодраг Муштерић
Главни и одговорни уредник Вера Булатовић
Власничка структура ПМУ 1.Петар Комељеновић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике-Кр 5
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2014.
Датум брисања дозволе 30. јануар 2014.