Навигација

ТВ Ентер

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Ентер
Назив пружаоца медијске услуге Enter Game Group доо, Београд
Број дозволе 13/2006-2
Датум 26. новембар 2010.
Матични број 17372343
Седиште и адреса правног лица Омладинских бригада 1, Нови Београд
Овлашћено лице за заступање Теодора Ризнић
Главни и одговорни уредник Драгана Тодоровић
Власничка структура ПМУ 1.Dienter доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Б6-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2014.
Датум брисања дозволе 7. октобар 2011.