Навигација

Мип радио

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Мип радио
Назив пружаоца медијске услуге МИПОС предузеће за трговину услуге и посредовање доо, Београд
Број дозволе 22/2006-3 престала да важи
Датум 30. март 2010.
Матични број 07809395
Седиште и адреса правног лица Хумска 1, Београд
Овлашћено лице за заступање Зоран Ђорђевић
Главни и одговорни уредник Жарко Обрадовић
Власничка структура ПМУ 1.Union Market LTD, Devičanska Ostva-49% 2.Слободан Јовановић-11% 3.Драгослав Рашинац-10% 4.Зоран Кривокапић-10% 5.Слободан Јелић-10% 6.Драгиша Вучинић-10%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-радиодифузна област 4, Бгр 2-Београд
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2014.
Датум брисања дозволе 21. јул 2012.