Navigacija

Radio S3

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S3
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno društvo PINGVIN društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
Broj dozvole K349
Datum 31. mart 2017.
Matični broj 07569700
PIB 101674511
Sedište i adresa pravnog lica Šumadijski trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios3.rs
Veb sajt www.radios.rs/radios3
Ovlašćeno lice za zastupanje Irena Anđelković
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.S Media Team doo, Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 31. mart 2017. — 31. mart 2025.
Back to top