Navigacija

Music BoxTV Ruka Hore

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Music BoxTV Ruka Hore
Naziv pružaoca medijske usluge MCBOXS d.o.o. Novi Sad
Broj dozvole K447-1
Datum 24. oktobar 2019.
Matični broj 20847689
PIB 107668602
Sedište i adresa pravnog lica Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad
Telefon 063/691-984
Elektronska pošta wesna.vujasinovic@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Vesna Voin
Glavni i odgovorni urednik Vesna Voin
Vlasnička struktura PMU 1.Marcel Dekanovski-49% 2.Vesna Voin-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Specijalizovane medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 10. oktobar 2019. — 10. oktobar 2027.
Back to top