Навигација

Nacionalna Happy TV

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Nacionalna Happy TV
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд
Број дозволе 3-1/2006-16
Датум 12. децембар 2017.
Матични број 17004301
ПИБ 100295660
Седиште и адреса правног лица Александра Дубчека 14, Београд
Телефон 011/377-8300
Факс 011/377-8235
Електронска пошта happytelevizija@happytv.rs
Веб сајт www.happytv.rs
Овлашћено лице за заступање Александра Крстић
Главни и одговорни уредник Миломир Марић
Власничка структура ПМУ 1.Канал-1 доо, Београд-35,19% 2.Идеограм доо, Београд-64,81%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике MUX 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.

Изречене мере

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-1243/17-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2744/16-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-738/16-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-545/16-7 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2776/15-16-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2763/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-2503/15-1 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Привремено забрана

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-504/15-10 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-504-15-6 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

07-1874/14-2 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Nacionalna Happy TV

Предузеће за маркетинг, издавачку делатност, радио и телевизију HAPPY TV доо, Београд

05-2730/2014 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима