Навигација

Прва

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Прва
Назив пружаоца медијске услуге ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд
Број дозволе 5/2006-15
Датум 23. мај 2019.
Матични број 20136588
ПИБ 104284066
Седиште и адреса правног лица Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун
Телефон 011/209-1000
Факс 011/209-1001
Електронска пошта info@prva.rs
Веб сајт www.prva.rs
Овлашћено лице за заступање Јелена Агатуновић, Срђан Миловановић
Главни и одговорни уредник Катарина Павловић
Власничка структура ПМУ 1.Nova Broadcasting доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике/MUX 1
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.

Изречене мере

Опомена

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд

07-198/16-3 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Упозорење

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд

07-2624/14/15-5 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима

Опомена

Прва

ПРВА ТЕЛЕВИЗИЈА доо, Београд

07-1875/14-8 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима