Навигација

Радио С2

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио С2
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво за производњу и емитовање РТВ програма INDEX доо, Београд
Број дозволе 7/2006-14
Датум 28. јануар 2019.
Матични број 17542877
ПИБ 103315089
Седиште и адреса правног лица Шумадисјки трг 6а, Београд
Телефон 011/404-0440
Факс 011/404-0445
Електронска пошта s.vuletic@radios2.rs
Веб сајт www.radios2.rs
Овлашћено лице за заступање Саша Вулетић
Главни и одговорни уредник Милош Бајић
Власничка структура ПМУ 1.Media Ton доо, Београд-50% 2.AS Media доо, Београд-50%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике-Кр 2
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.