Navigacija

Radio S2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S2
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za proizvodnju i emitovanje RTV programa INDEX d.o.o. Beograd
Broj dozvole 7/2006-15
Datum 29. avgust 2020.
Matični broj 17542877
PIB 103315089
Sedište i adresa pravnog lica Šumadisjki trg 6a, Beograd
Telefon 011/404-0440
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta s.vuletic@radios2.rs
Veb sajt www.radios.rs/radios2
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.LCF doo, Beograd-50% 2.AS Media doo, Beograd-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 2
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Back to top