Навигација

Радио С

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио С
Назив пружаоца медијске услуге Радиодифузно привредно друштво РАДИО С доо, Београд
Број дозволе 8/2006-8
Датум 12. март 2018.
Матични број 17488589
ПИБ 102954846
Седиште и адреса правног лица Кнеза Вишеслава 72, Београд
Телефон 011/404-0444
Факс 011/404-0445
Електронска пошта office@radios.rs
Веб сајт www.smedia.rs
Овлашћено лице за заступање Саша Вулетић
Главни и одговорни уредник Милош Бајић
Власничка структура ПМУ 1.AS Media доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Подручје целе Републике-Кр 3
Период важења 4. август 2006. — 4. август 2022.