Navigacija

Radio S

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio S
Naziv pružaoca medijske usluge Radiodifuzno privredno društvo RADIO S d.o.o., Beograd
Broj dozvole 8/2006-11
Datum 17. maj 2021.
Matični broj 17488589
PIB 102954846
Sedište i adresa pravnog lica Kneza Višeslava 72, Beograd
Telefon 011/404-0444
Faks 011/404-0445
Elektronska pošta office@radios.rs
Veb sajt www.radios.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Saša Vuletić
Glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić
Vlasnička struktura PMU 1.AS Media d.o.o., Beograd-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje cele Republike-Kr 3
Period važenja 4. avgust 2006. — 4. avgust 2022.
Back to top