Навигација

М Моја ТВ

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) М Моја ТВ
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво за телекомуникације ТВ МЕТРОПОЛИС доо, Београд
Број дозволе 15/2006-9-престала да важи
Датум 12. новембар 2015.
Матични број 17206664
Седиште и адреса правног лица Трг Николе Пашића 7, Београд
Овлашћено лице за заступање Борис Вуковић
Главни и одговорни уредник Срђан Краљевић
Власничка структура ПМУ 1.Јелена Мирковић, Београд-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Регион Града Београда-Б2 Београд/Алотмент Авала: Барајево, Београд, Гроцка, Ковачица, Ковин, Лазаревац, Мало Црниће, Младеновац, Обреновац, Опово, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сопот, Велико Градиште.
Период важења 20. новембар 2006. — 20. новембар 2022.
Датум брисања дозволе 1. јул 2016.