Navigacija

Radio Pančevo 92,1

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Pančevo 92,1
Naziv pružaoca medijske usluge RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o. Pančevo
Broj dozvole 69/2007-6
Datum 6. novembar 2019.
Matični broj 08393346
PIB 101048817
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Đurkovića 1, Pančevo
Telefon 013/351-353
Faks 013/314-011, 013/318-492
Elektronska pošta tatjana.cuk@rtvpancevo.rs, ana.vlajkovic@rtvpancevo.rs
Veb sajt www.rtvpancevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vuk Radović Tatjana Cuk
Glavni i odgovorni urednik Jasmina Petković
Vlasnička struktura PMU 1.Radiotelevizija Pančevo doo Pančevo-99,98960% 2.Radoica Milosavljević-0,01040%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 16/Pančevo, Kovin
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Back to top