Navigacija

Radio Srem 102,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Srem 102,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SREM, Sremska Mitrovica-u stečaju
Broj dozvole 74/2007-11
Datum 1. oktobar 2019.
Matični broj 08026513
PIB 101916773
Sedište i adresa pravnog lica Stari Šor 37, Sremska Mitrovica (adresa za dostavu pošte Jadranka Jezdić Kralja Petra I br.13, Sremska Mitrovica)
Telefon 065/572-9573
Elektronska pošta jezdicjadranka@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Jadranka Jezdić, stačjni upravnik
Glavni i odgovorni urednik Jovana Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Slavko Stijaković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 21/Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.
Back to top