Navigacija

Radio Srem 102,7

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Srem 102,7
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SREM, Sremska Mitrovica
Broj dozvole 74/2007-9
Datum 1. jul 2018.
Matični broj 08026513
PIB 101916773
Sedište i adresa pravnog lica Stari Šor 37, Sremska Mitrovica
Telefon 022/636-033
Elektronska pošta radiosreminfo@gmail.com
Veb sajt www.radiosrem.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Biljana Selaković Milanović
Glavni i odgovorni urednik Jovana Mitrović
Vlasnička struktura PMU 1.Slavko Stijaković-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 21/Ruma, Pećinci, Sremska Mitrovica
Period važenja 17. decembar 2007. — 17. decembar 2023.