Navigacija

TV Pančevo

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Pančevo
Naziv pružaoca medijske usluge RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo
Broj dozvole 132/2008-8
Datum 21. januar 2021.
Matični broj 08393346
PIB 101048817
Sedište i adresa pravnog lica Nikole Đurkovića 1, Pančevo
Telefon 013/531-353
Faks 013/314-011, 013/318-492
Elektronska pošta tatjana.cuk@rtvpancevo.rs, ana.vlajkovic@rtvpancevo.rs
Veb sajt www.rtvpancevo.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vuk Radović, Tatjana Cuk
Glavni i odgovorni urednik Jasmina Petković
Vlasnička struktura PMU 1.Radoica Milosavljević-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Alotment Vršac: Alibunar, Bela Crkva, Plandište, Sečanj, Vršac. Lokalno područje- L 126/Pančevo
Period važenja 7. mart 2008. — 7. mart 2024.

Izrečene mere

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Upozorenje

TV Pančevo

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo
Back to top