Навигација

ТВ Панон

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Панон
Назив пружаоца медијске услуге Фондација ПАНОНИЈА, Суботица
Број дозволе 143-2/2008-8
Датум 30. мај 2018.
Матични број 08851026
ПИБ 104124897
Седиште и адреса правног лица Аге Мамужића 11/III, Суботица
Телефон 024/621-401
Факс 024/621-402
Електронска пошта office@pannonrtv.com
Веб сајт www.pannonrtv.com
Овлашћено лице за заступање Иштван Боџони
Главни и одговорни уредник Мохачи Хуба
Власничка структура ПМУ 1.Национални савет мађарске националне мањине, Суботица 2.Реформатска хришћанска црква у Србији, Фекетић 3.Јединство мађарске мањине, Суботица 4.Културни савез Војвођанских мађара, Суботица 5.Суботичка бискупија, Суботица 6.Евангелистичка хришћанска црква а.в. у Србији, Суботица 7.Фондација Ласло Секереш, Суботица 8.Ирен Габрић Молнар 9.Тамаш Корхец 10.Андор Дели 11.Золтан Јегеш
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Суботица-Сомбор: Ада, Апатин, Бачка Топола, Кањижа, Нови Кнежевац, Сента, Сомбор, Суботица. Локално подручје-Л 147/Суботица
Период важења 7. март 2008. — 7. март 2024.

Изречене мере

Опомена

ТВ Панон

Фондација ПАНОНИЈА, Суботица
Back to top