Навигација

Радио Horreum Margi 95,1

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Horreum Margi 95,1
Назив пружаоца медијске услуге РТМ друштво са ограниченом одговорношћу за радио-телевизију, маркетинг и друге делатности, Ћуприја
Број дозволе 216/2008-4
Датум 22. новембар 2018.
Матични број 06399576
ПИБ 101527915
Седиште и адреса правног лица Јосифа Панчића 7/1, Ћуприја
Телефон 035/847-7477
Електронска пошта margi951@gmail.com
Овлашћено лице за заступање Ненад Живковић
Главни и одговорни уредник Владан Живковић
Власничка структура ПМУ 1.Ненад Живковић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 108/Ћуприја
Период важења 18. август 2008. — 18. август 2024.
Back to top