Navigacija

Radio Stara čaršija 107,8

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Stara čaršija 107,8
Naziv pružaoca medijske usluge Privredno društvo za građevinarstvo, trgovinu na veliko i malo, ugostiteljstvo i turizam STARA ČARŠIJA od, Ćuprija
Broj dozvole 218/2008-4
Datum 14. oktobar 2016.
Matični broj 17285866
PIB 101372002
Sedište i adresa pravnog lica Živke Damjanović 30, Ćuprija
Telefon 035/847-5991
Faks 035/847-5990
Elektronska pošta direktor@radiostaracarsija.com
Veb sajt www.radiostaracarsija.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Ranko Čenić
Glavni i odgovorni urednik Ranko Čenić
Vlasnička struktura PMU 1.Dragoljub Ljubić-50% 2.Dinka Ljubić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 110/Ćuprija
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.