Navigacija

Radio Pingvin 107,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Pingvin 107,2
Naziv pružaoca medijske usluge RTV produkcija i marketing UB KOMPANI doo, Beograd
Broj dozvole 254/2008-5
Datum 25. februar 2019.
Matični broj 06914381
PIB 100024464
Sedište i adresa pravnog lica Džona Kenedija 51/3, Novi Beograd (adresa za dostavu pošte Masarikova 5, sprat 21 (za Info 24) Beograd
Telefon 063/622-572
Elektronska pošta office@info24.rs
Veb sajt www.info24.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Vladan Nenadović
Glavni i odgovorni urednik Marko Aćimović
Vlasnička struktura PMU 1.Vladan Nenadović-50% 2.Branko Kostić-50%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-radiodifuzna oblast 7-Lr 207/Ub
Period važenja 18. avgust 2008. — 18. avgust 2024.