Навигација

Каролина лагана и фина 90,5

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Каролина лагана и фина 90,5
Назив пружаоца медијске услуге БАЛТАЗАР доо, Ниш
Број дозволе 276/2008-7
Датум 1. април 2019.
Матични број 20115823
ПИБ 104228248
Седиште и адреса правног лица Булевар Немањића 2, 15 спрат, Ниш
Телефон 018/428-5808
Факс 018/428-5808
Електронска пошта marketingnis@tdiradio.com
Веб сајт www.tdiradio.com
Овлашћено лице за заступање Милош Кривокапић
Главни и одговорни уредник Милош Кривокапић
Власничка структура ПМУ 1.Биљана Вуксић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 29/Ниш
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.