Навигација

Радио Пулс Гроцка 88,7

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Пулс Гроцка 88,7
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за производњу, трговину и услуге CONTEXT доо, Гроцка
Број дозволе 299/2008-5
Датум 5. април 2018.
Матични број 07818831
ПИБ 101390901
Седиште и адреса правног лица Хајдук Вељка 16Б, Гроцка (адреса за доставу поште Кнегиње Љубице 36, Београд)
Телефон 064/577-7887
Електронска пошта info@radiopuls.rs
Веб сајт www.radiopuls.rs
Овлашћено лице за заступање Стефан Радић
Главни и одговорни уредник Стефан Радић
Власничка структура ПМУ 1.Радио Оскар доо, Београд-100%
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 91/Гроцка
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.

Изречене мере

Опомена

Радио Пулс Гроцка 88,7

Предузеће за производњу, трговину и услуге CONTEXT доо, Гроцка

07-2629/14/16-166 Мера брисана у складу са чланом 29. став 9. Закона о електронским медијима