Навигација

Радио Бус 89,5

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Бус 89,5
Назив пружаоца медијске услуге Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију БУС друштво са ограниченом одговорношћу, Ковин
Број дозволе 366/2008-5
Датум 27. фебруар 2018.
Матични број 08770751
ПИБ 102193361
Седиште и адреса правног лица Соње Маринковић 6, Ковин
Телефон 013/744-640
Факс 013/744-640
Електронска пошта office@radiobus.co.rs
Веб сајт www.radiobus.rs
Овлашћено лице за заступање Сабина Стоилковић
Главни и одговорни уредник Мирослав Стојановић
Власничка структура ПМУ 1.Сабина Стоилковић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 221/Ковин
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.
Back to top