Navigacija

Q radio 89,2

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Q radio 89,2
Naziv pružaoca medijske usluge Društvo sa ograničenom odgovornošću INFORMATIVNO PROPAGANDNI CENTAR KULA, Kula
Broj dozvole 382/2008-9
Datum 28. decembar 2021.
Matični broj 08138117
PIB 100262895
Sedište i adresa pravnog lica Maksima Gorkog 1, Kula
Telefon 025/722-948
Faks 025/722-908
Elektronska pošta ipckula@gmail.com
Veb sajt www.q-media.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Milanka Popović
Glavni i odgovorni urednik Strahinja Paravina
Vlasnička struktura PMU 1.Milanka Popović-96,46% 2.Mali akcionari-3,54%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 248/Kula
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top