Навигација

Радио Озон 91,9

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) Радио Озон 91,9
Назив пружаоца медијске услуге ОЗОН друштво са ограниченом одговорношћу предузеће за радиодифузну делатност, Сремска Митровица
Број дозволе 396/2008-3
Датум 23. септембар 2016.
Матични број 08662797
ПИБ 100797647
Седиште и адреса правног лица Трг Светог Димитрија 36, локал 8, Сремска Митровица
Телефон 022/610-680
Факс 022/610-680
Електронска пошта redakcija@ozon.rs
Веб сајт www.ozon.rs
Овлашћено лице за заступање Дијана Ашталковски Шћекић
Главни и одговорни уредник Дијана Ашталковски Шћекић
Власничка структура ПМУ 1.Синиша Бошковић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Локално подручје-Лр 265/Сремска Митровица
Период важења 1. децембар 2008. — 1. децембар 2024.