Navigacija

Radio Ozon 91,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Ozon 91,9
Naziv pružaoca medijske usluge OZON društvo sa ograničenom odgovornošću preduzeće za radiodifuznu delatnost, Sremska Mitrovica
Broj dozvole 396/2008-4
Datum 21. decembar 2020.
Matični broj 08662797
PIB 100797647
Sedište i adresa pravnog lica Trg Svetog Dimitrija 15, Sremska Mitrovica
Telefon 063/109-4759
Elektronska pošta ozonradiosm997@gmail.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dragana Mladenović
Glavni i odgovorni urednik Dragana Mladenović
Vlasnička struktura PMU 1.Sremska televizija d.o.o., Šid-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 265/Sremska Mitrovica
Period važenja 1. decembar 2008. — 1. decembar 2024.
Back to top