Навигација

ТВ Viminacium

Пружалац терестријалне медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) ТВ Viminacium
Назив пружаоца медијске услуге Привредно друштво за радио и телевизијске активности DUGA-SKY РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ДУГА доо, Пожаревац
Број дозволе 434/2009-3
Датум 9. август 2017.
Матични број 17189581
ПИБ 100436714
Седиште и адреса правног лица Косте Абрашевића 30, Пожаревац
Телефон 064/404-5800
Електронска пошта zoranduga@ptt.rs
Овлашћено лице за заступање Зоран Милановић
Главни и одговорни уредник Зоран Милановић
Власничка структура ПМУ 1.Зоран Милановић-100%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-терестричко
Зона покривања / расподеле Алотмент Вршац: Алибунар, Бела Црква, Пландиште, Сечањ, Вршац.Локално подручје-Л 77/Костолац
Период важења 21. септембар 2009. — 21. септембар 2025.