Navigacija

Radio Santos 105,9

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Santos 105,9
Naziv pružaoca medijske usluge SANTOS-COMERCE društvo sa ograničenom odgovornošću za radio televizijske aktivnsti, uvoz-izvoz i usluge marketinga, Zrenjanin
Broj dozvole 463/2010-6
Datum 9. avgust 2017.
Matični broj 08256926
PIB 101161816
Sedište i adresa pravnog lica Koče Kolarova 29, Zrenjanin
Telefon 023/510-222, 023/510-333, 063/566-122
Faks 023/510-222, 023/510-333
Elektronska pošta dubravkapopovic01@gmail.com
Veb sajt www.rtvsantos.com
Ovlašćeno lice za zastupanje Dubravka Popović
Glavni i odgovorni urednik Dubravka Popović
Vlasnička struktura PMU 1.Mirjana Beslać-49% 2.Dejana Tucić-51%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 279/Zrenjanin
Period važenja 11. januar 2010. — 11. januar 2026.
Back to top