Navigacija

Radio Bum 018 99,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Radio Bum 018 99,5
Naziv pružaoca medijske usluge Udruženje RTV BUM018, Niš
Broj dozvole 516/2013-1
Datum 23. januar 2017.
Matični broj 28034784
PIB 106946646
Sedište i adresa pravnog lica Nova železnička kolonija 14/4, Niš
Telefon 018/592-901, 064/285-3001
Faks 018/592-901
Elektronska pošta rtvbum@hotmail.com
Veb sajt www.bumradio018.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Nikola Panić
Glavni i odgovorni urednik Nikola Panić
Vlasnička struktura PMU 1.Nikola Panić 2.Aleksandra Stefanović 3.Aleksandar Stefanović
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Lokalno područje-Lr 33/Niš
Period važenja 16. decembar 2013. — 16. decembar 2021.
Back to top