Navigacija

Naxi M 94,5

Pružalac terestrijalne medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) Naxi M 94,5
Naziv pružaoca medijske usluge RTV M d.o.o. Knjaževac
Broj dozvole 521/2014-3
Datum 19. avgust 2019.
Matični broj 20606835
PIB 106462769
Sedište i adresa pravnog lica Naselje Glavičica, Knjaževac (adresa za dostavu pošte Miloša Obilića 6, Knjaževac)
Telefon 019/732-410
Faks 019/732-410
Elektronska pošta radio.em@gmail.com
Veb sajt www.rtvm.info
Ovlašćeno lice za zastupanje Milan Petrović
Glavni i odgovorni urednik Snežana Petrović
Vlasnička struktura PMU 1.Milan Petrović-100%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-terestričko
Zona pokrivanja / raspodele Područje regiona-Rr 7/Knjaževac, Zaječar
Period važenja 24. mart 2014. — 24. mart 2022.
Back to top