Навигација

TV Nais

Пружалац кабловске, сателитске и ИПТВ медијске услуге

Назив медијске услуге (скраћено) TV Nais
Назив пружаоца медијске услуге RTV HOLIVUD NAIS доо, Ниш
Број дозволе К8
Датум 28. септембар 2011.
Матични број 20284706
ПИБ 104976689
Седиште и адреса правног лица Љубе Дидића 15, Ниш
Телефон 018/532-766
Факс 018/225-480
Електронска пошта nais@sbb.rs
Овлашћено лице за заступање Ружица Ђорђевић
Главни и одговорни уредник Ружица Ђорђевић
Власничка структура ПМУ 1.Ружица Ђорђевић-50% 2.Ђорђе Ђорђевић-25% 3.Марија Ђорђевић-25%
Врста медијске услуге према садржају Опште медијске услуге
Врста медијске услуге према начину дистрибуције Линеарно-кабал, сателит и IPTV
Период важења 28. септембар 2011. — 28. септембар 2019.