Navigacija

TV Nais

Pružalac kablovske, satelitske i IPTV medijske usluge

Naziv medijske usluge (skraćeno) TV Nais
Naziv pružaoca medijske usluge RTV HOLIVUD NAIS doo, Niš
Broj dozvole K8
Datum 28. septembar 2011.
Matični broj 20284706
PIB 104976689
Sedište i adresa pravnog lica Ljube Didića 15, Niš
Telefon 018/532-766
Faks 018/225-480
Elektronska pošta nais@sbb.rs
Ovlašćeno lice za zastupanje Ružica Đorđević
Glavni i odgovorni urednik Ružica Đorđević
Vlasnička struktura PMU 1.Ružica Đorđević-50% 2.Đorđe Đorđević-25% 3.Marija Đorđević-25%
Vrsta medijske usluge prema sadržaju Opšte medijske usluge
Vrsta medijske usluge prema načinu distribucije Linearno-kabal, satelit i IPTV
Period važenja 28. septembar 2011. — 28. septembar 2019.