Navigacija

Arhiva sednica


144. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske medije na 144. redovnoj sednici održanoj 8. septembra 2014. godine doneo je sledeće odluke:

• Doneta je odluka da članovi Saveta i predstavnik stručnih službi obiđu emitere: Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge „Kolubara press “ d.o.o. iz Lazarevca ul. Oraška br. 23 – K, „RTV AVAX“ d.o.o. iz Lazarevca ul. Voke Savića br. 5 – RTV Avax, Privredno društvo „Radio Televizije Kraljevo i Ibarske novosti“ d.o.o. iz Kraljeva, ul. Konarevo br. 800B – TV KRALJEVO kako bi procenili stanje i stepen oštećenja koji su navedeni emiteri pretrpeli tokom elementarnih nepogoda u maju 2014. godine.

213. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Regulatornog tela za elektronske  medije na 213. vanrednoj sednici održanoj 29. avgusta 2014. godine doneo je sledeće odluke:
1. Podnosiocu molbe Ministarstvu pravde za dobijanje dozvole za emitovanje TV spota o javnim beležnicima, kao spota nekomercijanog karaktera uputiti dopis sledeće sadržine:

212. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 212. vanrednoj sednici održanoj 11. avgusta 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Dato je pozitivno mišljenje na Predlog uredbe o načinu vođenja elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela i davanje mišljenja;

211. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 212. vanrednoj sednici održanoj 29. jula 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Data je saglasnost na predložene primedbe na Predlog Pravilnika o prelasku sa analgnog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radodifuziji.

210. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 210. vanrednoj sednici održanoj 15. jula 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Odobreno je produženje dozvole za emitovanje programa emiteru Javnog radiodifuznog preduzeća „Studio B“ iz Beograda, ul. Masarikova 5 – TV STUDIO B u skladu sa članom 59 stav 3 Zakona o radiodifuziji;

143. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 143. redovnoj sednici održanoj 24. juna 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Usvojen je izveštaj Službe za nadzor i analizu programa emitera „Javni servis – Radio-Televizija Vojvodine – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu".

142. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 142. redovnoj sednici održanoj 23. juna 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Usvojen Izveštaj o radu Republičke radiodifuzne agencije za 2013. godinu.

141. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 141. redovnoj sednici održanoj 11. juna 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Usvojen je izveštaj „Javni servis – Radio-Televizija Srbije – načini ispunjavanja zakonskih i programskih obaveza za 2013. godinu";

140. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 140. redovnoj sednici održanoj 30. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Doneto je Opšte obavezujuće uputstvo o izmenama Opšte obavezujućeg uputstva o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera) kojim se menjaju Odeljci 5. i 6. Kodeksa;

209. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 209. vanrednoj sednici održanoj 23. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Dozvoljava se umrežavanje emitera Radiodifuzno preduzeće „B92“ a.d. iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 64 – TV B92 i „Prva televizija“ d.o.o. iz Beograda, Autoput 22 – Prva radi istovremenog emitovanja programa dana 23. maja 2014. godine u trajanju od 20:00 do 00:00 časova

208. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 208. vanrednoj sednici održanoj 22. maja 2014. godine doneo je saopštenje povodom kablovskih emitera tokom Dana žalosti:

  • Savet RRA nije doneo ni jednu odluku kojom se ograničava ili preporučuje kablovskim emiterima na području Srbije da iz svoje ponude isključe programe koji se emituju iz inostranstva.

207. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 207. vanrednoj sednici održanoj 19. maja 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Oslobađaju se od plaćanje naknade za emitovanje radio i televizijskog programa lokalni i regionalni emiteri čije se sedište nalazi na teritoriji zahvaćenoj elementarnom nepogodom ( poplavama) u periodu od jedne godine. Odluku o oslobađanju od plaćanje naknade dostavljena na saglasnost Vladi Republike Srbije u skladu sa odredbom 66 Zakona o radiodifuziji

139. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 139. redovnoj sednici održanoj 25. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:
• Savet RRA je, po hitnom postupku, održao sednicu čije su teme bile emisije „Ami Dži šou“ i “Teška reč“ Televizije Pink, emisija „Bulevar“ Televizije B92, emisija „Eksploziv“ Televizije Prva i emisija „Goli život“ na Televiziji „Hepi“ u kojima je gostovao Kristijan Golubović.

204. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 204. vanrednoj sednici održanoj 16. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:

• Data je saglasnost emiteru Privrednom drušvu za konsalting i poslove menadžmenta wide solutions d.o.o. iz Kragujevca, ul. Kralja Petra Prvog br. 31 – RADIO CENTAR 987 za promenu vlasničke strukture

137. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 137. redovnoj sednici održanoj 01. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:

• Izrečena je mera opomene prema emiteru Preduzeću za proizvodnju, trgovinu i usluge Context D.O.O., ul. Hajduk Veljka br. 1, Grocka - Radio Puls Grocka zbog izvršinih promena vlasničke strukture društva bez saglasnosti Savet RRA suprotno odredbi iz člana 41 stav 4 Zakona o radiodifuziji

203. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 203. vanrednoj sednici održanoj 14. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Oduzete su dozvole za kablovsko emitovanje televizijskog programa PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul. Neznanog junaka 1, Beograd

202. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 202. vanrednoj sednici održanoj 12. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izrečena mera opomene emiteru Preduzeću za usluge i informisanje Ekran o.d. Enver Islamović i dr.- Sandžak TV

201. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 201. vanrednoj sednici održanoj 7. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Objavljen Izveštaj o nadzoru nad radom emitera tokom predizborne kampanje za republičke i lokalne izbore 2014. godine – Statistika predizbornog programa za period 29.01.2014 – 28.02.2014

200. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 200. vanrednoj sednici održanoj 6. marta 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za kablovsko emitovanje programa Advantec Group d.o.o., ul. Savski T 9, Beograd- TV High One putem kablovsko distributivnog sistema KOPERNIKUS TECHNOLOGY, ul. Jurija Gagarina 206, Novi Beograd

136. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 136. redovnoj sednici održanoj 26. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Savet Republičke radiodifuzne agencije je na sednici odlučio da dozvola ne bude izdata nijednom od dva podnosioca prijava na Javni konkurs za izdavanje dozvole za emitovanje programa na nacionalnom nivou.

135. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Izrečena je mera opomene emiteru RTV Vrnjačka Banja, Vojvođanska bb, Vrnjačka Banja - TV Vrnjačka Banja u vezi sa emitovanjem pornografskog filma na dan 24.12.2013, čime je povređen član 68 stav 1 tačka 6 Zakona o radiodifuziji i odredba odeljka 8 tačka 1 Kodeksa ponašanja emitera

199. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 199. vanrednoj sednici, 20.februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera Preduzeće za informisanje i marketing Pink International Company d.o.o.- Pink Grand 2 u novi skraćeni identifikacioni znak „BRAVO MUSIC“...

198. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 198. vanrednoj sednici, 7.februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za za kablovsko i satelitsko emitovanje programa Društvu za telekomunikacije „HD-WIN“ d.o.o. Beograd, ul. Visokog Stevana 38/10, putem kablovsko distributivnog sistema Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, ul. Takovska br. 2
Back to top