Navigation

181. special session, 20 August 2013

Extraordinary Council Meetings

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 181. vanrednoj sednici održanoj 20. avgusta 2013. godine dao saglasnost emiteru Privredno društvo „Hit music FM” - Hit music FM na promenu vlasničke strukture, tako što će „Avenia plus“ d.o.o. Novi Beograd preneti udeo od 49% na Miloša P. Pejovića iz Beograda

Back to top