Navigation

Media Service Providers Register

Provider type Approval number ▼ Full Media Service Provider's name
Terrestrial media service 80/2008
Dozvola prestala da vazi

TV Bosilegrad

Ustanova centar kulture BOSILEGRAD, Bosilegrad

Terrestrial media service 79/2008-2
Dozvola prestala da vazi

TV Blace

TELEVIZIJA BLACE d.o.o. Blace

Terrestrial media service 78/2008-3
Dozvola prestala da vazi

TV Alt

Javno novinsko-izdavačko, radio-difuzno i tv preduzeće REČ RADNIKA sa p.o. Aleksinac

Terrestrial media service 77/2007-7
Dozvola prestala da vazi

Radio Šid 104,6

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA ŠID d.o.o., Šid

Terrestrial media service 76-2/2007-6

BB radio plus 89,7; 104,8

Društvo sa ograničenom odgovornošću MEDIĆ RADIO B.B., Bački Brestovac

Terrestrial media service 76-1/2007-7

BB radio 89,7; 104,8

Društvo sa ograničenom odgovornošću MEDIĆ RADIO B.B., Bački Brestovac

Terrestrial media service 75/2007-3
Dozvola prestala da vazi

Radio Vrbas

Javno preduzeće za informisanje VRBAS, Vrbas

Terrestrial media service 74/2007-13
Dozvola prestala da vazi

Radio Srem 102,7

Društvo sa ograničenom odgovornošću RADIO SREM, Ruma

Terrestrial media service 73/2007-2
Dozvola prestala da vazi

Radio Sombor

RADIO SOMBOR a.d. Sombor

Terrestrial media service 72/2007-8
Dozvola prestala da vazi

Pannon Radio 91,5

Fondacija PANONIJA, Subotica

Terrestrial media service 71/2007-8
Dozvola prestala da vazi

Delta radio 89,5

RADIO DELTA d.o.o. za zastupanje, marketing i televizijske aktivnosti, Novi Sad

Terrestrial media service 70/2007-3
Dozvola prestala da vazi

Radio Zrenjanin

Javno preduzeće RADIO ZRENJANIN, Zrenjanin

Terrestrial media service 69/2007-7
Dozvola prestala da vazi

Radio Pančevo 92,1

RADIOTELEVIZIJA PANČEVO d.o.o., Pančevo

Terrestrial media service 68/2007-8
Dozvola prestala da vazi

Radio VK 98,3

JET COMPANY d.o.o. za telekomunikacije, razvoj i projektovanje, Kikinda

Terrestrial media service 67/2007-5
Dozvola prestala da vazi

Radio AS

Radio difuzno društvo RADIO-TELEVIZIJA AS d.o.o. Šabac

Terrestrial media service 66/2007-3
Dozvola prestala da vazi

Radio Patak 88,6

Informativno preduzeće CENTAR d.o.o. Valjevo

Terrestrial media service 65/2007-6
Dozvola prestala da vazi

Radio Luna 92,0 I 103,6

LUNA MEDIA d.o.o., Užice

Terrestrial media service 64/2007-5
Dozvola prestala da vazi

Radio Jagodina 97,3

KOPERNIKUS RADIO TELEVIZIJA JAGODINA d.o.o., Jagodina

Terrestrial media service 63/2007-5
Dozvola prestala da vazi

Radio Šumadija 98,9

RADIO-TELEVIZIJA ŠUMADIJA d.o.o., Aranđelovac

Terrestrial media service 62/2007-6
Dozvola prestala da vazi

Radio Kruševac 93,2

RADIO TELEVIZIJA KRUŠEVAC d.o.o., Kruševac

Terrestrial media service 61/2007-2
Dozvola prestala da vazi

Radio Bor

Javno preduzeće ŠTAMPA, RADIO I FILM, Bor

Terrestrial media service 60/2007-8
Dozvola prestala da vazi

Timočki radio

Akcionarsko društvo TIMOČKA TELEVIZIJA I RADIO, Zaječar

Terrestrial media service 59/2007-9
Dozvola prestala da vazi

Radio Sto plus

Novinska agencija BETA PRESS d.o.o. Beograd

Terrestrial media service 58/2007-2
Dozvola prestala da vazi

Radio Belle Amie

Radio televizija BELLE AMIE d.o.o. Niš

Terrestrial media service 57/2007-5
Dozvola prestala da vazi

Radio Vranje 96,5

RADIO TELEVIZIJA VRANJE d.o.o. Vranje

Back to top