Navigacija

170. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 170. vanrednoj sednici održanoj 9. aprila 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Savet  je podržao nomaciju Helene Mandić člana regulatornog tela BiH za poziciju zamenika predsedavajućeg EPRA.
  • Savet je nominovao člana Saveta RRA Miloša Rajkovića na mesto u Izvršnom odboru EPRA.
Back to top