Navigacija

175. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 175. vanrednoj sednici održanoj 4. juna 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd Pink 2, Pink 3, Pink Film, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Premium, Pink Family i Pink Reality putem kablovskog operatora Preduzeće JM OSKAR d.o.o., ul. Miloja Zakića 29, Kuršumlija;
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd Pink 3, Pink Film, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Reality, Pink Premium, Pink Music 3 i Pink World putem kablovskog operatora Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“, RJ „Kablovskodistributivni sistem-KDS“, ul. Takovska 2, Beograd;
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd Pink 2, Pink 3, Pink plus, Pink Extra, Pink Film, Pink Family, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Reality, Pink Premium, Pink Soap, Pink Music, Pink Music 2, Pink Music 3, Pink Live, Pink Folk, Pink Folk 2, Pink zabava, Pink nostalgie, Pink Fashion, Pink World, Pink&Roll i Pink Kids putem kablovskog operatora Radnja za telekomunikacije „CHARLIE+“, ul. Miluna Ivanovića bb, Raška;
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd- Pink 2, Pink 3, Pink plus, Pink Extra, Pink Film, Pink Family, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3, Pink Reality, Pink Premium, Pink Soap, Pink Music, Pink Music 2, Pink Music 3, Pink Live, Pink Folk, Pink Folk 2, Pink zabava, Pink nostalgie, Pink Fashion, Pink World, Pink&Roll i Pink Kids putem kablovskog operatora DOO ELTA za projektovanje, proizvodnju i promet elektronskih uređaja i proizvodnju i emitovanje radio i TV programa, ul. Todora Toze Jovanovića 4/b, Novi Sad;
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Premium, Pink Movies, Pink Movies 2, Pink Movies 3, Pink Action, Pink Action 2, Pink Action 3 i Pink Reality putem kablovskog operatora INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM, ul. Džona Kenedija 10d, Zemun;
  • Izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa pravnom licu: PREDUZEĆU ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o., ul.Neznanog junaka 1, Beograd- Pink Action 2, Pink Reality, Pink Film, Pink Movies 2, Pink 2, Pink Family, Pink 3, Pink Music, Pink Premium, Pink&Roll, Pink Movies 3, Pink Kids, Pink World, Pink Folk i Pink Fashion putem kablovskog operatora Pogled telekomunikacije d.o.o., ul. Vojvode Mišića 58/2, Niš.
Back to top