Navigacija

123. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 123. redovnoj sednici održanoj 11. jula 2013. godine doneo je sledeće odluke:

  • Utvrđena je Lista podnosilaca prijava čije su prijave potpune i podnete u predviđenom roku na Javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje televizijskog programa područje željene zone servisa – cela Republika mreža K-5;
  • Utvrđeni su Kriterijumi za izdavanje dozvola za emitovanje programa, shodno odredbi iz člana 53 tačka 4 Zakona o radiodifuziji.
Back to top