Navigacija

182. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 182. vanrednoj sednici održanoj 2. septembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink History u novi skraćeni identifikacioni znak „Pinkpedija“.
 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink DJ u novi skraćeni identifikacioni znak „Pink Music 4“.
 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Kuvar u novi skraćeni identifikacioni znak „ Pink Music 5“ kao i promena programskog elaborata tako što bi umesto specijalizovanog zabavnog programa postao specijalizovan muzički program.
 • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Legend u novi skraćeni identifikacioni znak „ Pink Horor“ kao i promena programskog elaborata tako što bi umesto specijalizovanog muzičkog programa postao specijalizovan filmski program.
 • Data je saglasnost emiteru Preduzeće za usluge i informisanje „Ekran“ o.d. Enver Islamović i dr. iz Novog Pazara, ul. Hilma Rožajca br.55 - SANDŽAK TV, na promenu vlasničke strukture.
 • Data je saglasnost emiteru RTV Rubin iz Kruševca, ul. Majke Jugovića 11/33 - RADIO RUBIN i TV RUBIN, na promenu vlasničke strukture.
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru Društvo za telekomunikacije „HD-WIN“ d.o.o.-  Arena sport 1, Visokog Stevana 38, Beograd putem kablovsko distributivnog sistema RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE „SUN COM“  ĆIRIĆ ZORAN PR- SUN COM, Aleksinačka 2, Niš . Područje emitovanja programa: Knjaževac.
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru Društvo za telekomunikacije „HD-WIN“ d.o.o.-  Arena sport 1, Visokog Stevana 38, Beograd putem kablovsko distributivnog sistema RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE „SUN COM“  ĆIRIĆ ZORAN PR- SUN COM, Aleksinačka 2, Niš . Područje emitovanja programa: Knjaževac.
 • Izdata je  dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru EAST STAR GROUP DOO- TV Knjaževacinfo, Sretena Markovića 2a, Knjaževac putem kablovsko distributivnog sistema RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE „SUN COM“ ĆIRIĆ ZORAN PR- SUN COM, Aleksinačka 2, Niš. Područje emitovanja programa: Knjaževac.
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteu Radio televizija „Belle amie“ d.o.o.- TV Belle amie, Trg Kralja Milana 6-8, Niš putem kablovsko distributivnog sistema RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ODRŽAVANJE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE „SUN COM“ ĆIRIĆ ZORAN PR- SUN COM, Aleksinačka 2, Niš. Područje emitovanja programa: Knjaževac.
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO- CINEMANIA, Bulevar Zorana Đinđića br. 8a, Beograd putem kablovsko distributivnog sistema INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM, Džona Kenedija 10d, Zemun. Područje emitovanja programa: Beograd.
 • Izdata je dozvola za kablovsko emitovenje programa emiteru SKY PLUS DOO marketinške aktivnosti produkcija i radio difuzna delatnosti Beograd- SKY Plus, Tabanovačka 5, Beograd putem kablovsko distributivnog sistema INTERAKTIVNE KABLOVSKE OBJEDINJENE MREŽE - I.KOM, Džona Kenedija 10d, Zemun. Područje emitovanja programa: Beograd.
Back to top