Navigacija

188. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 188. vanrednoj sednici održanoj 7. novembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:

• Dato je pozitivno mišljenje Saveta RRA na predlog Zaključka o imenovanju predstavnika Republike Srbije u telima za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strene i Republike Srbije sa druge strane.

Back to top