Navigacija

189. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 189. vanrednoj sednici održanoj 12. novembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• izdata je dozvola za kablovsko i satelitsko emitovanje programa NOVA.RS TELEVISION d.o.o., Pančevački put 36v, Beograd- NOVA.RS, putem kablovsko distributivnog sistema Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o., Bulevar Zorana Đinđića 8a, Beograd.
• Usvojen je predlog emitera „TV 5“ d.o.o. ul. Kneza Lazara br.7, Užice – Televizija 5 plus te se dozvoljava ponavljanje postupka oduzimanja dozvole, koji je okončan rešenjem Saveta RRA broj 08-534/13-7 od 03.10.2013. godine. Poništeno je rešenje Saveta broj 08-534/13- 7 od 03.10.2013. godine o oduzimanju dozvole za emitovanje televizijskog programa „TV 5“ d.o.o. ul. Kneza Lazara br.7, Užice – Televizija 5 plus.
• Oduzeta je dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa „Televizija BGD“ d.o.o., ul. Savski trg 9, Beograd– TV BGD, br. K95/2 od 03. oktobra 2012. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.

Back to top