Navigacija

192. vandredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 192. vanrednoj sednici održanoj 6. decembra 2013. godine doneo je sledeće odluke:
• oduzeta je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax, br. K106/1 od 18. aprila 2012. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.
• oduzeta je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax YU, br. K105/1-1 od 18. aprila 2012. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.
• oduzeta je dozvola Republičke radiodifuzne agencije za kablovsko emitovanje televizijskog programa „Dunav film” d.o.o. privredno društvo za proizvodnju filmova, ul. Ruzveltova br.45, Beograd- Feelmax Junior, br. K107/1 od 18. aprila 2012. godine, pre isteka vremena na koji je izdata, shodno članu 61. stav 1. tačka 1. Zakona o radiodifuziji.
• izdata je dozvola za kablovsko emitovanje televizijskog programa Preduzeću za radio i televizijske aktivnosti STV KA-54 d.o.o., Kralja Petra I br.18, Sombor - RTV Fortuna putem kablovsko distributivnog sistema MEDIA KDS d.o.o. iz Sombora za područje Sombora.
• data je saglasnost na promenu identifikacionog znaka Društva za emitovanje radio i televizijskog programa „Kometa“ d.o.o. iz Bora, ul. Moše Pijade 29/5 – Radio Kometa 030 u Klik FM 030.

Back to top