Navigacija

134. redovna sednica

Redovne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 134. redovnoj sednici održanoj 5. februara 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Imenovani su Jovan Adamov, kompozitor i Branislav Popović, diplomirani ekonomista za članove Upravog odbora RTV;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Lov i ribolov u novi skraćeni identifikacioni znak „Pink Vestern“ kao i promena programskog elaborata tako što bi umesto specijalizovanog sportskog programa postao specijalizovan filmski program;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink putnik u novi skraćeni identifikacioni znak „Pink Classic“ kao i promena programskog elaborata tako što bi umesto specijalizovanog dokumentarnog programa postao specijalizovan filmski program;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Shoppink u novi skraćeni identifikacioni znak „Pink Style“;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Erotika 1 u novi skraćeni identifikacioni znak „Erotika“;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Erotika 2 u novi skraćeni identifikacioni znak „Erotika 2“;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Erotika 3 u novi skraćeni identifikacioni znak „Erotika 3“;
  • Odobrena je promena skraćenog identifikacionog znaka emitera PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PINK INTERNATIONAL COMPANY d.o.o.- Pink Erotika 4 u novi skraćeni identifikacioni znak „Erotika 4“.
Back to top