Navigacija

204. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Savet Republičke radiodifuzne agencije na 204. vanrednoj sednici održanoj 16. aprila 2014. godine doneo je sledeće odluke:

  • Data je saglasnost emiteru Privrednom drušvu za konsalting i poslove menadžmenta wide solutions d.o.o. iz Kragujevca, ul. Kralja Petra Prvog br. 31 – RADIO CENTAR 987 za promenu vlasničke strukture tako što će osnivač Jelena Erić preneti svoj osnivačkki udeo od 95% na Preduzeće za radio difuziju „BROADCAST RADIO STAR“ d.o.o. Kragujevac, ul. Jadranska br. 33, pa bi nakon izvršene promene, osnivač emitera biti Jelena Erić iz Kragujevca sa 5% udela i Preduzeće za radio difuziju „BROADCAST RADIO STAR“ d.o.o. Kragujevac sa 95% udela u kapitalu društva;
  • Odobrena je promena identifikacionog znaka emitera Televizija Valjevo Plus d.o.o., Valjevo, ul. Norveških interniraca br. 23 – TV Valjevo u novi naziv/oznaku/identifikacioni znak VA plus.
Back to top