Navigacija

331. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o podnošenju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv kablovskog operatora Serbia Broadband-Srpske Kablovske Mreže d.o.o., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a;

2 Razmatranje Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala i donošenje odluke;

Zapisnik sa 331. vanredne sednice

Back to top