Navigacija

337. vanredna sednica

Vanredne sednice Saveta

Dnevni red:

1. Razmatranje i utvrđivanje Liste kandidata za jednog člana Upravnog odbora Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“;
2. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka RRA;
3. Donošenje odluke o zaključenju Aneks IV Kolektivnog ugovora kod poslodavca Regulatornog tela za elektronske medije;

Zapisnik sa 337. vanredne sednice

Back to top